Ο κατάλογος της Buy Way σε αρχεία XML και Xlsx.

Βελτιστοποιήστε την επιχείρησή σας με τις νέες επιλογές συγχρονισμού που συνιστά η BuyWay.
Σας παρέχουμε XML και Xlsx αρχεία, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον συγχρονισμό του καταλόγου προϊόντων και αποθεμάτων της Buy Way.

Το αρχείο XML σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνετε αυτόματα τις διαθεσιμότητες των προϊόντων, ενώ σας παρέχουμε και τη δυνατότητα να φτιάξετε δικές σας λίστες προϊόντων και να τις εξάγετε σε μορφή .xlsx, ώστε να μπορείτε να τις επεξεργαστείτε πολύ εύκολα σε ένα excel και να έχετε τον απόλυτο έλεγχο.

 

Το αρχείο XML περιέχει πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της Buy Way.
Τα πεδία που περιλαμβάνονται είναι:

ProductId - ID προϊόντος

SKU - Κωδικός προϊόντος

Name - Ονομασία προϊόντος

Description - Περιγραφή του προϊόντος

link - Σύνδεσμος προϊόντος

Price - Τιμή προϊόντος

Weight - Βάρος προϊόντος σε Kg

Length - Μήκος συσκευασίας σε cm

 

Width - Πλάτος συσκευασίας σε cm

Height - Ύψος συσκευασίας σε cm

InStock - Αν το πεδίο είναι διαθέσιμο (Οι τιμές που μπορεί να έχει το πεδίο είναι"Υ", "Ν")

Barcode - Barcode προϊόντος

MPN - Κωδικός Κατασκευαστή

ProductAvailability - Διαθεσιμότητα προϊόντος (Οι τιμές που μπορεί να έχει το πεδίο είναι"Διαθέσιμο", "Μη Διαθέσιμο", "Περιορισμένο")

WholesalePrice - Χονδρική Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  

RetailPrice - Προτεινόμενη τιμή Λιανικής Π.Τ.Λ. με ΦΠΑ

RecyclingCost - Φόρος Ανακύκλωσης

Picture1 - Url Εικόνας προϊόντος 1

Category - Το πεδίο περιλαμβάνει το πλήρες δέντρο κατηγορίας με διαχωριστικό το σύμβολο"|"

Manufacturers - Κατασκευαστής προϊόντος

Insurance - Εγγύηση προϊόντος

Picture2 - Url Εικόνας προϊόντος 2

Picture3 - Url Εικόνας προϊόντος 3

 

 

Τα αρχεία Xlsx περιέχουν πληροφορίες για τα προϊόντα που εσείς επιλέγετε στις λίστες σας.
Τα πεδία που περιλαμβάνουν είναι:

ProductId - ID προϊόντος

SKU - Κωδικός προϊόντος

Name - Ονομασία προϊόντος

ShortDescription - Περιγραφή του προϊόντος

link - Σύνδεσμος προϊόντος

Price - Τιμή προϊόντος

Weight - Βάρος προϊόντος σε Kg

Length - Μήκος συσκευασίας σε cm

Width - Πλάτος συσκευασίας σε cm

Height - Ύψος συσκευασίας σε cm

Insurance - Εγγύηση προϊόντος

Barcode - Barcode προϊόντος

MPN - Κωδικός Κατασκευαστή

ProductAvailability - Διαθεσιμότητα προϊόντος (Οι τιμές που μπορεί να έχει το πεδίο είναι"Διαθέσιμο, Μη Διαθέσιμο, Περιορισμένο")

WholesalePrice - Χονδρική Τιμή χωρίς ΦΠΑ

RetailPrice - Προτεινόμενη τιμή Λιανικής Π.Τ.Λ. με ΦΠΑ

 

RecyclingCost - Φόρος Ανακύκλωσης

Category - Το πεδίο περιλαμβάνει το πλήρες δέντρο κατηγορίας με διαχωριστικό το σύμβολο"|"

Manufacturers - Κατασκευαστής προϊόντος

Picture1 - Url Εικόνας προϊόντος 1

Picture2 - Url Εικόνας προϊόντος 2

Picture3 - Url Εικόνας προϊόντος 3