Πολιτική επιστροφών – Όροι Εγγύησης

Όροι εγγύησης

 

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τους αναγραφόμενους ορούς που περιλαμβάνονται στην συσκευασία του εκάστοτε προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής αγοράς.
Η εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα που προκλήθηκαν από αμέλεια, χτυπήματα, κατάχρηση, αλλοίωση, λανθασμένη τάση ή εγκατάσταση καθώς και λανθασμένη χρήση.

 

Περιπτώσεις επιστροφών

 

 1. Παραλάβατε διαφορετικό προϊόν ή λανθασμένη ποσότητα από αυτά που έχετε παραγγείλει;

  Για τη σωστή και γρήγορη παραλαβή των εμπορευμάτων  θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
  Επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία μας.
  Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο επιστροφής πατώντας εδώ. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με το προϊόν.
  Στην συνέχεια συσκευάστε με προσοχή τα προϊόντα. (Λάβετε υπόψη ότι τα αρχικά κουτιά των προϊόντων πρέπει να φθάνουν άθικτα, χωρίς αυτοκόλλητα ή φθορά. Προϊόντα που αποστέλλονται με μη κατάλληλη συσκευασία δεν θα γίνονται αποδεκτά) 
  (Τα προς επιστροφή προϊόντα ταξιδεύουν με δική σας ευθύνη, οπότε φροντίστε να τα συσκευάσετε προσεκτικά) Τα μεταφορικά βαρύνουν την εταιρία μας εφόσον χρησιμοποιήσετε τον τρόπο αποστολής που θα σας υποδείξουμε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να στείλετε τα προϊόντα με άλλο τρόπο, η εταιρία μας δεν θα καλύψει το κόστος.
  Η διεύθυνση αποστολής είναι Buy Way A.E. 31ο χλμ Αθηνών – Λαμίας, Κόμβος Καπανδριτίου, 190 14 Καπανδρίτι, Αττική.

 2. Το Προϊόν παρουσίασε πρόβλημα εντός του χρόνου εγγύησης.

  Έχει καταγραφεί σε ποσοστό άνω του 40%   το φαινόμενο  να επιστρέφονται προϊόντα ως «ελαττωματικά» , όμως κατά τον έλεγχο τους  να μην έχουν κανένα πρόβλημα ή να λύνεται το όποιο πρόβλημα  σε πολύ λιγότερο χρόνο και με πολύ μικρότερο κόστος από ότι χρειάστηκε για να επιστραφεί.
  Προς αποφυγή τέτοιων περιπτώσεων ,παρακαλούμε σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής σας επιστρέψει ένα προϊόν να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
  Παρακαλούμε πριν τη παραλαβή του «ελαττωματικού» προϊόντος από το πελάτη  , ελέγξτε το προϊόν εάν πράγματι έχει πρόβλημα , όπου αυτό είναι εφικτό  π.χ.
  • Ασύρματα τηλέφωνα: Σε περίπτωση που δεν φορτίζει η συσκευή ελέγξετε ότι οι μπαταρίες  είναι επαναφορτιζόμενες 1.2V και μέχρι 800mAh.
  • Σταθερά τηλέφωνα: Σε περίπτωση που δε λειτουργεί η αναγνώριση κλήσης της τηλεφωνικής συσκευής , τοποθετήστε καινούριες αλκαλικές μπαταρίες , τοποθετήστε φίλτρο ADSL(SPLITTER) και ενεργοποιήστε την υπηρεσία από τον πάροχο τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιείται
  • Ανεμιστήρες Οροφής: Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας δε «κατεβάζει» αέρα , ελέγξτε ότι ο διακόπτης περιστροφής που βρίσκεται   στο μοτέρ του ανεμιστήρα  βρίσκεται στη σωστή θέση. Επίσης ελέγξτε ότι τα φτερά  είναι τοποθετημένα με τη σωστή φορά.
  • Θερμαντικές συσκευές: Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το θερμαντικό  σώμα , παρακαλώ ελέγξτε ότι  η ασφάλεια στο χώρο τον οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν καλύπτει τα προ απαιτούμενα αμπέρ, προτιμάται ασφάλεια 16Α.

  Εάν παρόλα αυτά , το πρόβλημα δεν λύνεται και κρίνεται απαραίτητο  ότι το προϊόν πρέπει να επιστραφεί στο τμήμα service της εταιρείας, επικοινωνήστε με την εταιρία και ενημερώστε για το πρόβλημα που έχει προκύψει καθώς και τον υπεύθυνο πωλητή της περιοχής  σας.

  Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο επιστροφής πατώντας εδώ. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με το προϊόν.
  Στην συνέχεια συσκευάστε με προσοχή τα προϊόντα. (Λάβετε υπόψη ότι τα αρχικά κουτιά των προϊόντων πρέπει να φθάνουν άθικτα, χωρίς αυτοκόλλητα ή φθορά. Προϊόντα που αποστέλλονται με μη κατάλληλη συσκευασία δεν θα γίνονται αποδεκτά.)
  Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με όλα τους τα παρελκόμενα και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από δελτίο αποστολής και το έντυπο επιστροφής

   Η διεύθυνση αποστολής είναι Buy Way A.E. 31ο χλμ Αθηνών – Λαμίας, Κόμβος Καπανδριτίου, 190 14 Καπανδρίτι, Αττική. To email του τμήματος service της εταιρείας μας είναι: service@buyway.gr .

 3. Το Προϊόν παρουσίασε πρόβλημα εκτός εγγύησης.

  Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει βλάβη και επιθυμείτε την επιδιόρθωση του θα πρέπει να σταλεί στο τμήμα service της εταιρίας μας.

  Επικοινωνήστε με το τμήμα service και ενημερώστε για το πρόβλημα που έχει η συσκευή σας.
  Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο επιστροφής πατώντας εδώ. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με το προϊόν. Στην συνέχεια συσκευάστε με προσοχή τα προϊόντα. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με όλα τους τα παρελκόμενα και να συνοδεύονται υποχρεωτικά από έντυπο επιστροφής.
  Η διεύθυνση αποστολής είναι Buy Way A.E. 31ο χλμ Αθηνών – Λαμίας, Κόμβος Καπανδριτίου, 190 14 Καπανδρίτι, Αττική.
  Στην συνέχεια θα γίνει ο απαραίτητος  τεχνικός έλεγχος και θα σας ενημερώσουμε για το κόστος επισκευής.
  Εφόσον αποδεχτείτε το κόστος επισκευής, το προϊόν σας θα επιδιορθωθεί και θα σταλεί στην διεύθυνση επιστροφής που έχετε δηλώσει.

 4. Ελαττωματικά προϊόντα (DOA). 

  Ως ελαττωματικό (DOA) θεωρείται ένα προϊόν με κατασκευαστικό ελάττωμα.
  Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) πρέπει να πραγματοποιείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών  από την ημερομηνία λιανικής πώλησης τους.

  Για τη σωστή και γρήγορη παραλαβή των εμπορευμάτων  θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  Επικοινωνήστε με την εταιρία και ενημερώστε για το πρόβλημα που έχει προκύψει. Κατεβάστε και συμπληρώστε το έντυπο επιστροφής πατώντας εδώ. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με το προϊόν.  Στο δελτίο επιστροφής καθώς και στο έντυπο παραλαβής θα πρέπει να  αναφέρεται ο αριθμός των προϊόντων και των δεμάτων, η φωτοτυπία απόδειξης αγοράς του προϊόντος  από το καταναλωτή καθώς και το όνομα του υπευθύνου με τον οποίο έχετε συνεννοηθεί. Στα προς επιστροφή κιβώτια ή δέματα  θα πρέπει να αναγράφεται ολόκληρη η επωνυμία της επιχείρησης, ο αριθμός των δεμάτων  και τα δέματα/κιβώτια να είναι κλειστά με ασφαλή τρόπο. (Λάβετε υπόψη ότι τα αρχικά κουτιά των προϊόντων πρέπει να φθάνουν άθικτα, χωρίς αυτοκόλλητα ή φθορά. Προϊόντα που αποστέλλονται με μη κατάλληλη συσκευασία δεν θα γίνονται αποδεκτά).

Τρόπος αποστολής εμπορευμάτων:

 • Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται με την  συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία της εταιρείας BUY WAY A.E. ,  έτσι ώστε να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός έλεγχος των δεμάτων. Επίσης , για τη  καλύτερη εξυπηρέτηση σας , η εταιρεία μας έχει εξασφαλίσει οικονομικές και ανταγωνιστικές τιμές.
 • Το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων επιβαρύνει το πελάτη , ενώ η αποστολή το προϊόντος προς το πελάτη επιβαρύνει την εταιρεία BUY WAY A.E.  .

Για την πιο άμεση εξυπηρέτηση σας , για προϊόντα μικρού όγκου και βάρους (μέχρι 3kg) χρησιμοποιείται την εταιρεία Courier ACS.

Σε περίπτωση που το προϊόν χρειάζεται κάποιο ανταλλακτικό ή λείπει κάποιο παρελκόμενο (π.χ., στους ανεμιστήρες οροφής λείπει το τηλεχειριστήριο ή έχει σπάσει το γυαλί  του )  επικοινωνήστε με το τμήμα service της εταιρείας  για την άμεση αποστολή του.

Η εταιρεία μας είναι στη διάθεση σας  για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο ή πρόταση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην  παροχή ακόμα καλύτερων υπηρεσιών από τη πλευρά μας.

 

Κατεβάστε το έντυπο επιστροφής πατώντας εδώ.