Οδηγίες για να κατεβάσετε το .CSV

Οδηγίες για το κατέβασμα των προϊόντων σε μορφή αρχείου CSV

 1. Επιλέγετε Σύνδεση

 2. Συμπληρώνετε το email και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει και στην συνέχεια πατάτε Σύνδεση

 3. Επιλέγετε Εξαγωγή προϊόντων σε CSV.
 4. Επιλέγετε τις κατηγορίες που θέλετε να κάνετε εξαγωγή.
 5. Πατάτε στο κουμπί EXPORT CSV FILE

 6. Στην συνέχεια θα δείτε την παρακάτω οθόνη και θα πρέπει να περιμένετε ώστε να ολοκληρωθεί το κατέβασμα του αρχείου.

 

 

Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο excel ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


 1. Ανοίξτε το Excel.
 2. Επιλέξτε ΔεδομέναΑπό κείμενο/CSV.
 3. Επιλέξτε το αρχείο .csv που κατεβάζατε και στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

 4. Στο παράθυρο προεπισκόπησης, επιλέξτε στο πεδίο Προέλευση αρχείου την επιλογή 65001: Unicode (UTF-8) .
 5. Επιλέξτε Φόρτωση.
 6. Τα δεδομένα θα σας εμφανιστούν με σωστή κωδικοποίηση στην παρακάτω μορφή.